Hva er kryptovaluta?

Hva er kryptovaluta?

Hva er kryptovaluta?

Bitcoins som de fleste nå har hørt om, er det vi kaller en digital, desentralisert kryptovaluta. Mens tradisjonell fiat-valuta styres av et lands sentralbank som blant annet bestemmer hvor mye penger som skal produseres, har ikke Bitcoin en slik sentral styringsmyndighet.

Teknologien styres av et peer-to-peer nettverk av brukernes dataservere og alle transaksjoner lagres i åpne dataregistre. Nye Bitcoins produseres ved at datamaskiner løser mer og mer komplekse krypteringsoppgaver. Jo flere Bitcoins som produseres, jo mer datakraft kreves for å løse neste oppgave. Denne prosessen kalles for Mining og skal redusere risikoen for hyperinflasjon.

I tillegg finnes det et fastsatt antall bitcoins på 21 millioner. Det vil altså ikke produseres noen flere bitcoins etter denne mengden er nådd.

Enklest mulig forklart er Bitcoin en transaksjons-valuta hvor verdien fastsettes på lik linje med andre varer som gull eller norske kroner, avhengig av etterspørsel, tilgjengelighet og verdensmarkedet. Og selv om økonomer i oppstarten spådde at Bitcoin ville dø ut har valutaen vokst – og økt i verdi.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.